Email facebook twitter
NAGRADA HRVATSKOG NOV. DRUŠTVA

Grafika nazvana Camus nastala je na poticaj Hrvatskog novinarskog društva, odnosno ponude Petikatu da oblikuje grafiku i mapu za Godišnju nagradu HND-a, 2011. Dvije su se dragocjenosti iz kućne riznice poklopile u spoju slike Danijela Žeželja i riječi Alberta Camusa, citata iz jednog od njegovih posljednjih eseja, "Umjetnik i svakidašnjica":

Kaže se da velike ideje dolaze na svijet na nogama golubica. Kada bismo pažljivo slušali, možda bismo čak i čuli, usred buke carstava i nacija, laki šum krila, blagi mrmor života i nada. Neki kažu da nadu donosi narod, drugi pak čovjek sam. Ja mislim da je ona izazvana, oživljena, podržana od milijuna usamljenih, onih čija djela i akcije svaki dan niječu granice i najsurovijeg privida povijesti, da bi na trenutak zablistala istina, ona uvijek ugrožena, koju svatko crpi za sve, na svojim patnjama i radostima.

  • NAGRADA HRVATSKOG NOV.  DRUŠTVA
    Mape za predaju grafika nagrađenima. 
  •  
  •  
  •