Email facebook twitter
Osvojena područja - volumen 3

Boris Greiner

2015.

OSVOJENA PODRUČJA - volumen 3 (Almanah 2015)

 zbirka kritika /  osobnih osvrta

format: 17 x 24 cm

opseg: 256 stranica

oblikovanje: Boris Greiner

naklada: 350 primjeraka

izdavač: Petikat, B. Hanžekovića 57, Zagreb

 

Knjiga “Osvojena područja – volumen 3” tiskana je konačnica projekta pod radnim nazivom “Dossier 15” čiji je temeljni okvir bio vrijeme. Odnosno period kojeg svi zajedno određujemo kao 2015. godinu.

(Što je mene, kao njegova provoditelja, od dosadašnjeg imenovanja profesionalnim vremenologom unaprijedilo u kroničara. Ima li i kategorije iznad, vrijeme će pokazati.)

Ono što je vrijeme u prvom dijelu projekta, međutim, smjesta pokazalo jest da je bilo nužno pomalo redefinirati početnu pretpostavku, a to je praćenje ‘zbivanja s područja vizualnih umjetnosti što uključuje suvremenu likovnu scenu, scenske projekte (kazalište i suvremeni ples), recentnu filmsku produkciju i pojedine intermedijalne projekte’.

Suština te zamisli bila je predstavljanje i interpretacija pojedinih autorskih istupa, no također i pokušaj registracije njihovih eventualnih međusobnih povezanosti s obzirom na sadržajne ishodišne točke ili pak slične oblikovne mehanizme bez obzira na pripadnost različitim izražajnim medijima, iz čega bi proizašao svojevrstan portret određena perioda. Dakako, ne sa zadatkom definiranja stanja na sceni u smislu vrijednosne klasifikacije i kategorizacije, nego u smislu doprinosa njenom preciznijem i što cjelovitijem sagledavanju.

Ta se namjera već na početku raskrinkala kao isuviše ambiciozna, naime, pokazalo se nužnim fokus ograničiti na suvremenu likovnu scenu. I to nažalost ne na sva značajna događanja nego tek na ona kojima su okolnosti omogućile prisustvo.

Iz tog je razloga bilo  nužno i promijeniti podnaslov projekta, zato što riječ ‘dossier’ uključuje sve spise koji se tiču jednog predmeta.

Daleko točnije određenje sadržaja ove knjige pruža riječ ‘almanah’ -  godišnjak, odnosno godišnji pregled nečega.

 Što se pak tiče naslova, tu su stvari više manje jasne. Spomenuo bih tek kako je volumen 1 obuhvaćao razdoblje od šest godina, volumen 2 od tri godine, a volumen 3, kao što vidimo, jednu.

Iz čega proizlazi da Osvojena područja stišću obruč oko vremena. (Što li će donijeti četvorka?)

 Kao što je Camus odavno ustvrdio da postoje dva vremena - ono koje mi promatramo i ono koje nas mijenja, tako će i ovaj Almanah, bez obzira što temeljno postoji zato da bi podastirao izviješća o nečemu, također imati svoj Ja. Neprestano podastirući, on istodobno neprestano i nešto svoje misli. Dakako, ne može pobjeći od sebe i svoje uvjetovanosti ograničenim ciklusom, pa to što misli i može misliti jedino u okviru dimenzije koja ga čini.

  • Osvojena područja - volumen 3
    Boris Greiner, 2015. 
 |  knjige  | slijedeća