Email facebook twitter
BOLIVIJSKA CRNA

Južni gradovi oslikanih fasada, pješčane utvrde i kantice-kule, gradilišta igračaka, igrališta graditelja, visoke ljestve skrivenih knjižnica, tornjevi-stanovi-kapelice-tavani, zaustavljene scene zagonetnih predstava, čudesne instalacije mnogostrukih značenja... Ideja i mašte u Bolivijskoj crnoj ima za više od jednog ispunjenog opusa, više od jednog posvećenog života; svijest o tome kao da se smiješi iz svjetlosti i sjena umnoženih perspektiva, dubinskih planova jednog sveobuhvatnog, prekrasnog ateljea u čijem središtu je naslikano sve: i pribor i štafelaj, i slika i model, i slikar i njegov potez, pokret, let - život nad desecima i stotinama neprekidno otvorenih izvora guste, tamne, povjerljive tekućine kojom se može izraziti sve. (AMH/SH)

  • BOLIVIJSKA CRNA
     
  •  
  •  
  •  
  •  
  •